Memorandum o spolupráci medzi ZPVVO a CVTI SR

  . Kategória Uncategorised

 

Spolupráca Centra vedecko-technických informácií SR a Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií bude trvať po dobu trvania implementácie projektu NPC, predbežne do októbra 2015. Následne zúčastnené strany prehodnotia spoločné výsledky a dohodnú ďalšie možnosti spolupráce.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu