Pracovný seminár k podpore výskumu, vývoja a inovácií zo zdrojov ŠF

  . Kategória Uncategorised

 

V rámci diskusie zástupcovia podnikateľskej sféry prezentovali svoj názor na časový postup prípravy a vyhlasovania prvých výziev OP VaI, avizovaný systém financovania a hodnotenia projektov a na možnosti financovania podporných nástrojov inovačného procesu v rámci predvýrobných etáp /skúšobníctvo, metrológia, technická normalizácia/.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu