Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií podporuje aktivity vedenia APVV

  . Kategória Uncategorised

Na spoločnom rokovaní zástupcov Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Agentúry na podporu výskumu a vývoja dňa 22.8.2017 bola dohodnutá vzájomná súčinnosť pri riešení aktuálnych problémov APVV. Pri rokovaní s novou ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu zástupcovia ZPVVO podporia urýchlené riešenie zabezpečenie finančných prostriedkov na prebiehajúce projekty VV 2016 , vyhlásenie  VV 2017 a najmä na spustenie programov APVV schválených vládou SR v roku 2016.

 V rámci pracovného rokovanie zástupcovia ZPVVO predložili aj súbor systémových opatrení na zvýšenie efektívnosti aplikovaného VaV podporovaného z finančných zdrojov APVV. Zo strany vedenia APVV bola predloženým návrhom vyslovená podpora.

Prezídium ZPVVO preto plne podporuje vyhlásenie vedenia APVV zverejnené na stránke agentúry dňa 8.9.2017. Očakávame, že spoločnou argumentáciou na príslušných inštitúciách /MŠVVaŠ SR, MF SR, UV SR, NR SR/ sa podarí presadiť taký návrh štátneho rozpočtu na rok 2018, ktorý výrazne posunie zabezpečenie dlhodobých aktivít APVV.

 Bratislava, 14.9.2017

Doc.Ing,Jozef Buday,CSc, prezident ZPVVO

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu