Valné zhromaždenie ZPVVO 2011

  . Kategória aktuality

Valné zhromaždenie ZPVVO 2011

Dňa 10.6.2011 sa vo VUJE, a.s. Trnava uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku p. Martin Bruncko a prezident Asociácie výskumných organizácií ČR a podpredseda Technologickej agentúry ČR p. Miroslav Janeček.

Dňa 10.6.2011 sa vo VUJE, a.s. Trnava uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku p. Martin Bruncko a prezident Asociácie výskumných organizácií ČR a podpredseda Technologickej agentúry ČR p. Miroslav Janeček.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2011

V rámci odbornej časti valného zhromaždenia splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku oboznámil delegátov VZ so zameraním programu Minerva 2, podpredseda Technologickej agentúry ČR podrobne charakterizoval poslanie TA ČR vrátane programu Výskumné centrá a prezident ZPVVO predstavil očakávané zmeny pri podpore priemyselného výskumu a vývoja.

V pracovnej časti valného zhromaždenia delegáti schválili správu o činnosti a hospodárení zväzu za minulé obdobie, odsúhlasili prijatie nových členov zväzu a stanovili zameranie činnosti zväzu na roky 2011-2012.


Valné zhromaždenie ZPVVO 2011

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu