Valné zhromaždenie ZPVVO 2012

  . Kategória aktuality

valné zhromaždenie 2012Dňa 5.6.2012 sa v  PRVEJ  ZVÁRAČSKEJ, a.s. Bratislava uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p.Štefan Chudoba,PhD, vedúci oddelenia Ministerstva hospodárstva SR p.Ing. Jozef  Velebný, prezident Republikovej únie zamestnávateľov p.Marián Jusko,CSc a prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR p.Rastislav Machunka.

V rámci odbornej časti valného zhromaždenia štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Štefan Chudoba charakterizoval hlavé zásady podpory výskumu a vývoja v rámci rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016. Zástupca Ministerstva hospodárstva SR p.Jozef Velebný rozviedol zámery ministerstva pri rozpracovávaní Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016 v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia a podpory inovačného rozvoja. Prezidenti RUZ a AZZZ SR p.Jusko a p.Machunka prezentovali trvalú snahu zamestnávateľov zvyšovať svoju konkurenčnú schopnosť na základe transféru poznatkov vedy a výskumu do výrobného procesu.

V pracovnej časti valného zhromaždenia delegáti schválili správu o činnosti a hospodárení zväzu za minulé obdobie, zvolili nové zloženie Prezídia a Dozornej rady ZPVVO a stanovili zameranie činnosti zväzu na roky 2012-2014.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu