Súťaž

Ministerstvo hospodárstva SR 26. januára 2011 vyhlásilo štvrtý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva "Inovatívny čin roka 2010".

Súťaž

Ministerstvo hospodárstva SR 26. januára 2011 vyhlásilo štvrtý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva "Inovatívny čin roka 2010".Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách:

  • 1. Výrobková inovácia,
  • 2. Technologická inovácia,
  • 3. Inovácia služby (netechnologický proces),
  • 4. Medzinárodná kooperácia.

Ministerstvo hospodárstva SR poverilo organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2010, zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu organizátora súťaže v termíne do 15. apríla 2011. V prípade že výrobková inovácia, technologická inovácia, alebo inovácia služby vznikla ako výsledok medzinárodnej spolupráce medzi slovenským a zahraničným subjektom, súťažiaci prihlási súťažný návrh do kategórie "Medzinárodná kooperácia".

V každej kategórii sa udeľuje 1 vecná cena a finančná odmena v hodnote 3 300 €.

Podrobnejšie informácie o súťaži "Inovatívny čin roka 2010" sú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa (www.mhsr.sk) v sekcii Inovácie a na stránke organizátora súťaže (www.siea.sk).

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu