Valné zhromaždenie ZPVVO 2010

10. výročie činnosti Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií.

Dňa 22.10.2010 sa v Pálfyho paláci v Bratislave uskutočnilo slávnostné Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií pri príležitosti 10. výročia činnosti ZPVVO. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili Prof.Ing.Mikuláš Šupín,CSc, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVŠ SR, Ing.Jozef Velebný, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií MHaV SR, Ing.Juraj Lapin,DrSc, podpredseda SAV, Doc.Ing.Štefan Lednár,PhD , generálny sekretár Zväzu priemyslu Slovenska, JUDr.Ľudovít Paus, generálny sekretár Združenia podnikateľov Slovenska, Ing.Bibiána Remiarová,PhD, riaditeľka APVV, Ing.Alexandra Drgová, generálna riaditeľka Agentúry MŠ SR pre ŠF, Ing.Miroslav Ecler,CSc, čestný predseda Asociácie výskumných organizácií ČR.

10. výročie činnosti Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií.

Dňa 22.10.2010 sa v Pálfyho paláci v Bratislave uskutočnilo slávnostné Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií pri príležitosti 10. výročia činnosti ZPVVO. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili Prof.Ing.Mikuláš Šupín,CSc, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVŠ SR, Ing.Jozef Velebný, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií MHaV SR, Ing.Juraj Lapin,DrSc, podpredseda SAV, Doc.Ing.Štefan Lednár,PhD , generálny sekretár Zväzu priemyslu Slovenska, JUDr.Ľudovít Paus, generálny sekretár Združenia podnikateľov Slovenska, Ing.Bibiána Remiarová,PhD, riaditeľka APVV, Ing.Alexandra Drgová, generálna riaditeľka Agentúry MŠ SR pre ŠF, Ing.Miroslav Ecler,CSc, čestný predseda Asociácie výskumných organizácií ČR.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2010

V rámci slávnostnej časti valného zhromaždenia si delegáti spolu s prizvanými hosťami pripomenuli históriu vzniku ZPVVO a zhodnotili prínos zväzu v systéme riadenia vedy a techniky na Slovensku.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2010

V pracovnej časti valného zhromaždenia delegáti schválili správu o činnosti a hospodárení zväzu za minulé obdobie, zvolili nové zloženie Predsedníctva a DR ZPVVO a stanovili zameranie činnosti zväzu na roky 2010-2011.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2010

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu