konferencia „Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu“

ZPVVO spoluorganizátorom konferencie „Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu“

Pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR sa dňa 23.3.2010 uskutočnila konferencia „Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu“. Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií spolu so Zväzom priemyslu a Združením automobilového priemyslu boli hlavnými organizátormi konferencie, ktorí sa podieľali aj na ťažiskových vystúpeniach k zameraniu konferencie.

ZPVVO spoluorganizátorom konferencie „Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu“

Pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR sa dňa 23.3.2010 uskutočnila konferencia „Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu“. Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií spolu so Zväzom priemyslu a Združením automobilového priemyslu boli hlavnými organizátormi konferencie, ktorí sa podieľali aj na ťažiskových vystúpeniach k zameraniu konferencie.

konferencia „Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu“

Prezident ZPVVO p.Doc.Ing.Jozef Buday,CSc vo svojom vystúpení charakterizoval situáciu v priemyselnom výskume a vývoji a rozviedol podmienky podpory aplikovaného výskumu a vývoja v rámci slovenského výskumného priestoru. Na záver deklaroval čo je potrebné vykonať pre zlepšenie podmienok podpory výskumu v priemysle.

konferencia „Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu“

Účastníci konferencie po obsiahlej diskusii prijali závery a odporúčania, ktoré budú postúpené zainteresovaným orgánom vlády SR a podnikateľským zväzom.

Širšiu informáciu z konferencie spracovanú v Power Pointe si môžete stiahnuť tu...

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu