ZPVVO na výstave Veda-Vzdelávanie-Inovácie v Nitre

V dňoch 16.-17.4.2009 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR, Zväzu priemyslu a Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií konala výstava Veda – Vzdelávanie –Inovácie. Výstavu otvoril minister hospodárstva SR p. Ľubomír Jahnátek, ktorý v príhovore zdôraznil význam zvládnutia inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurenčnej schopnosti podnikateľského sektoru v období po ukončení hospodárskej krízy. Podporil pravidelnosť organizovania takejto výstavy, najmä z pohľadu prezentácie a popularizácie výsledkov výskumu a vývoja dosiahnutých pracoviskami zo všetkých sektorov vedy a techniky na Slovensku.

V dňoch 16.- 17.apríla t.r. sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR, Zväzu priemyslu a Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií konala výstava Veda – Vzdelávanie –Inovácie. Výstavu otvoril minister hospodárstva SR p. Ľubomír Jahnátek, ktorý v príhovore zdôraznil význam zvládnutia inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurenčnej schopnosti podnikateľského sektoru v období po ukončení hospodárskej krízy. Podporil pravidelnosť organizovania takejto výstavy, najmä z pohľadu prezentácie a popularizácie výsledkov výskumu a vývoja dosiahnutých pracoviskami zo všetkých sektorov vedy a techniky na Slovensku.

ZPVVO na výstave Veda-Vzdelávanie-Inovácie v Nitre

Samotnej výstavy sa zúčastnilo desať členov ZPVVO (EVPU a.s. Nová Dubnica, PZ a.s. Bratislava, VÚJE a.s. Trnava, ZTS VVU Košice a.s., VUTCH-Chemitex s.r.o. Žilina, VÝVOJ Martin a.s., VUPC a.s. Bratislava, MicroStep s.r.o Bratislava, VIPO a.s. Partizánske, SLM n.o. Banská Bystrica).

ZPVVO na výstave Veda-Vzdelávanie-Inovácie v Nitre

Mnohé z prezentovaných exponátov sa zúčastnili súťaže „Inovatívny čin roka 2008“, ktorú vyhlásilo Ministrestvo hospodárstva SR a v rámci výstavy vykonalo jej vyhodnotenie. Cenu v kategórii inovácia služieb získalo VÚJE a.s. Trnava za výskum, vývoja a realizáciu simulátora pre výcvik operátorov elektrárne EVO, blok 11, 12.

ZPVVO na výstave Veda-Vzdelávanie-Inovácie v Nitre

Súčasťou výstavy bola konferencia „Inovácie a rozvoj konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva“ venovaná aktuálnym problémom podpory inovačného prostredia na Slovensku, ktorej spoluorganizátorom bol aj Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií.

ZPVVO na výstave Veda-Vzdelávanie-Inovácie v Nitre

Prezentované príspevky prispeli k prehĺbeniu informovanosti pracovísk výskumu a vývoja o stave podpory inovačného rozvoja prostredníctvom operačných programov štrukturálnych fondov, komunitárnych programov EU a o poznatkoch z predkladaných projektov v rámci týchto programov.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu