VUJE, a.s.

VUJE, a.s.

Okružná 5, 918 64 Trnava
www.vuje.sk

VUJE, a. s. zabezpečuje v oblasti jadrovej energetiky inžinierske, projektové a výskumné činnosti v rámci dostavby a rekonštrukcie jadrových elektrární, vrátane predĺženia ich životnosti a realizácie ich vyraďovania, dodávky úložísk rádioaktívnych odpadov a zariadení pre medzisklad vyhoreného paliva, vývoj a dodávky simulátorov pre výcvik operátorov

EVPÚ a.s.

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
www.evpu.sk

EVPÚ a.s. je už viac ako 40 rokov výskumno-vývojovou a súčasne výrobnou spoločnosťou v oblasti elektrotechnického priemyslu. Na základe dlhoročných skúseností sa dnešná produkcia orientuje na aktuálne potreby zákazníkov na celom svete. Komplexná ponuka výskumu, výroby a dodávky zariadení vo sfére výkonovej elektroniky, riadiacich systémov,

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5
www.pzvar.sk

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. je výskumno-vývojová spoločnosť (MSP), realizujúca sa v oblastiach high-tech technológií zvárania, automatizácie technologických postupov, vývoji a dodávkach jednoúčelových zváracích strojov, vysokoproduktívnych zváracích liniek, elektronovolúčových zváracích komplexov, plazmových rezacích centier, vo zváraní

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Južná trieda 95, 041 24 Košice
www.ztsvvuke.sk

ZTS VVÚ KOŠICE a.s. sa od r. 1976 zaoberá výskumom, vývojom, výrobou a komplexnými dodávkami strojov a zariadení v nasledovných oblastiach:
• dopravné a manipulačné systémy

VÝVOJ Martin, a.s.

VÝVOJ Martin, a.s.

Komenského 19, 036 01 Martin
www.vyvoj.sk

VÝVOJ Martin, a.s. ako súčasť skupiny SITNO HOLDING má viac ako 55-ročnú tradíciu a skúsenosti vo výskume a vývoji v rôznych oblastiach strojárstva. Obzvlášť v sektore 3D CAD dizajnu, výroby, testovania a modernizácie rôznych vozidiel (vojenské kolesové a pásové vozidlá, vozidlá určené na údržbu ciest), špeciálnych kontajnerov, unikátnych strojov,

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Rybníky 954, 011 68 Žilina
www.vutch.sk

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. v Žiline pôsobí 40 rokov na trhu ako odborné špecializované pracovisko v nasledovných oblastiach:
- výskum, vývoj a inovácie textilných materiálov so širokým spektrom použitia, vrátane technických textílií a textílií pre

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
www.vupc.sk

Základom činnosti VÚPC je výskum a vývoj v oblastiach:
- výroba buničín a papierov, spracovanie sekundárnych vlákien, zušľachťovanie a spracovanie papierov a lepeniek, spracovanie dreva, znižovanie negatívneho vplyvu výroby na životné prostredie

VUKI a.s.

VUKI a.s.

Rybničná 38, 831 07 Bratislava 36
www.vuki.sk

Výskumný ústav káblov a izolantov, predchodca VUKI a.s., vznikol v roku 1950 ako výskumná základňa podnikov Kablo v bývalom Československu. Neskôr sa stal jedným z podnikov koncernu Závodov silnoproudé elektrotechniky Praha. Svojou činnosťou preukázal vysokú úroveň výskumu i tým, že prví štyria DrSc., vo vednom odbore Elektrotechnológia

VÚEZ, a.s.

VÚEZ, a.s.

Hviezdoslavova 35, P.O.Box 153, 934 39 Levice
www.vuez.sk

Činnosť VÚEZ v oblasti VaV je zameraná v prevažnej miere na aplikovaný výskum havarijných systémov jadrových elektrární (JE) ako aj na zvyšovania tesnosti hermetickej zóny. V tejto súvislosti sa jedná o nasledovné aktivity:
- Analýza použitých izolácií, použitých farieb, káblov a iných materiálov, ktoré tvoria súčasti trosiek rozmetaných

Výskumný ústav dopravný, a. s.

Výskumný ústav dopravný, a. s.

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
www.vud.sk

Výskumný ústav dopravný, a.s sa dlhé roky zaoberá vývojom, výskumom a skúšaním v rezorte dopravy. Jeho aktivity pokrývajú hlavne oblasti techniky, technológie, prevádzky, ekonomiky, legislatívy, riadenia a organizácie dopravy, informatiky a automatizácie v doprave, ekológie, energetiky, bezpečnosti a kvality dopravy, dopravnej infraštruktúry,

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu