EVPÚ a.s.

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
www.evpu.sk

EVPÚ a.s. je už viac ako 40 rokov výskumno-vývojovou a súčasne výrobnou spoločnosťou v oblasti elektrotechnického priemyslu. Na základe dlhoročných skúseností sa dnešná produkcia orientuje na aktuálne potreby zákazníkov na celom svete. Komplexná ponuka výskumu, výroby a dodávky zariadení vo sfére výkonovej elektroniky, riadiacich systémov, individuálnych zákazníckych riešení a tiež služieb v oblasti skúšobníctva a certifikácie, posunula EVPÚ a.s. na popredné miesta v objemoch produkcie v rámci stredoeurópskeho trhu. Celý rozsah podnikateľských aktivít je pokrytý certifi kátmi na systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2008 a IRIS. Nosné programy súčasnej produkcie predstavujú:

Zariadenia pre koľajovú dopravu
- Trakčné a pomocné pohony pre elektrické a dieselelektrické rušne, električky a prímestské jednotky
- Centrálne zdroje energie pre osobné vozne a prímestské jednotky
- Komponenty pre infraštruktúru železníc

Zariadenia pre obranný priemysel
- Riadiace a komunikačné systémy - Výcvikové a simulačné trenažéry
- Inteligentné polohové manipulátory - Systémy ochrany hraníc

Služby v oblasti skúšobníctva a certifikácie
- EMC testy, testy vibrácii, testy rázov, testy krytia, rôzne klimatické testy, funkčné testy, testy izolačného odporu a elektrickej pevnosti a certifikácia v rámci medzinárodných CCA a IECEE CB schém
- EVPÚ a.s. je členom IECEE-CB, CCA-CENELEC a CCA-EMC

english

EVPU Inc. is a privately owned company focusing on R&D and production of specialized electronics for more than 40 years. Our worldwide clientele’s needs determine manufacturing of a wide variety of products. We offer an assortment of complex and customized solutions of power electronics, control systems, testing and certification services. The whole range of entrepreneurial activities has been awarded a certificate of quality management system according to the standard ISO 9001:2008 and IRIS. We are proud to be one of the top companies by sales volume in Central Europe. Our production consists of:

Equipment for railway transportation
- Traction and auxiliary drives for electric and diesel locomotives, trams and trolleybuses
- Central power supplies for passenger carriages
- Components for railway infrastructure

Equipment for defense industry
- Control and communication systems - Training and simulation systems
- Border protection systems - Intelligent pan & tilt heads

Services in testing and certification
- Variety of tests: EMC; vibration; shock resistance; IP; resistance against extreme climate conditions; functional; insulation resistance and electric rigidity, International certification under the CCA and IECEE CB schemes
- EVPU Inc. is member IECEE – CB, CCA - CENELEC and CCA - EMC

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu