MicroStep, s.r.o.

MicroStep, s.r.o.

Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
www.microstep.eu

Spoločnosť MicroStep, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1991 ťažiskovo zaoberá výskumom, vývojom a výrobou CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami (rezanie plazmou, plameňom, vodným lúčom a laserom).
Výrobky firmy predstavujú sofistikované produkty s vysokou mierou pridanej hodnoty. Firma sa za roky svojej existencie prepracovala medzi popredných výrobcov vyššie uvedených zariadení najmä na európskom trhu a realizovala dodávky viac ako 1 200 strojov do 45 štátov sveta. Okolo 30 % produkcie firmy je orientovaných na zložité zákaznícke riešenia, pri realizácii ktorých je potrebný vývoj nových riešení.
Strategickým cieľom firmy je neustále zdokonaľovanie vlastných produktov a rast schopnosti dodávať zložité zákaznícke riešenia v súlade so svetovým trendom v tomto segmente trhu.
V súlade s týmto cieľom, firma MicroStep, s.r.o. kontinuálne investuje do výskumu a vývoja, pričom okrem budovania vlastnej výskumno-vývojovej základne úzko spolupracuje s pracoviskami STU Bratislava.

english

Since its founding in 1991, the submitter of the project – company MicroStep spol. s r.o. – is primarily occupied with research, development and production of CNC machines for cutting of materials via energy beam technologies (plasma, oxyfuel, waterjet end laser cutting).
Products of the company are highly sophisticated goods with a great added value. Throughout the years of its existence the company established itself among the leading manufacturers of the above mentioned facilities especially on the European market and delivered more than 1,200 cutting machines in 45 world countries. Around 30 % of the company production represent complex custom solutions, execution of which requires the development and design of new solutions.
The strategic objective of the company is to constantly improve its own products and increase the ability to deliver complex custom solutions in line with world trends in this market segment.
In accordance with this strategic objective the company MicroStep, spol. s r.o. constantly invests in research and development and besides developing own research and development base it closely collaborates with the Slovak University of Technology (STU) Bratislava.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu