NES Nová Dubnica s.r.o.

NES Nová Dubnica s.r.o.

M. Gorkého 820/27, 018 51 Nová Dubnica
www.nes.sk

Firma NES Nová Dubnica s.r.o. s tradíciou od roku 1992 dodáva moderné elektrotechnické zariadenia s nízkou energetickou náročnosťou prakticky do všetkých oblastí priemyslu. Aplikáciou týchto zariadení sa dajú ušetriť nemalé prostriedky na elektrickej energii ako aj na skvalitnení technologického procesu. Okrem vlastnej produkcie má NES ako obchodný zástupca rôznych zahraničných firiem široký obchodný program. Inžinierska činnosť je zameraná najmä na projektovanie a realizáciu zložitých elektrotechnických celkov podľa požiadaviek užívateľa a na vývoj vlastných výrobkov. Nedeliteľnou súčasťou našich aktivít je servisná činnosť všetkých realizovaných zariadení. Systém riadenia kvality je certifikovaný spoločnosťou Bureau Veritas, firma vlastní certifikát kvality ISO 9001.

english

Since 1992 the firm NES Nová Dubnica s.r.o. has delivered modern energy saving electronic devices for a wide range of industrial applications. Our devices save customers energy and improve the quality of the production process. As the sales representative of various foreign firms, have NES both in-house designed and produced products, as well as, sales of many other quality products produced elsewhere. Engineering activity is mainly oriented on the design and production of complex electrical projects that meet or exceed customer specifications. Service and support of all delivered devices is an integral part of our products. Our quality management system is certified by Bureau Veritas company, NES owns the ISO 9001 quality certificate.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu