VIPO a.s.

VIPO a.s.

Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske
www.vipo.sk

VIPO a.s. vznikla v roku 1992 transformáciou Ústavu racionalizácie kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, ktorý bol založený v roku 1974. Ťažisko podnikateľských aktivít firmy spočíva vo výrobe strojov a zariadení pre výrobu pneumatík, strojov pre opracovanie a montáž uhlíkových komutátorových kief pre elektrické motory a vo výrobe tavných, disperzných a rozpúšťadlových lepidiel pre priemyselné použitie. Výskumné aktivity VIPO a.s. sa orientujú na stroje a zariadenia pre priemyselnú výrobu, hlavne pre pneumatikársky a uhlikársky priemysel, na gumárenskú chémiu, chémiu adhezív a výskum polymérov. Všetky produkty firmy sú výsledkami vlastného vývoja.

V oblasti strojnotechnologických zariadení pre gumárenskú výrobu sa VIPO a.s. radí k významným svetovým dodávateľom liniek pre navíjanie a jadrovanie pätkových lán pre automobilové plášte a pre oblasť výroby uhlíkových komutátorových kief pre elektrické motory dodáva unikátny sortiment zariadení od jednoúčelových strojov po automatizované opracovávacie a montážne linky.

V oblasti chemických produktov VIPO a.s. vyvinula a vyrába široký sortiment tavných, disperzných a roztokových lepidiel pre použitie v nábytkárskom, automobilovom, kníhviazačskom a gumárenskom priemysle, pričom svoje produkty vo významnej miere exportuje.

english

VIPO a.s. was established in 1992 by the transformation of the Research Institute of the Leather and Footwear Industry founded in 1974. The focus of the entrepreneurial activities of the company consists in the production of machinery for tyre production, devices for machining and assembling carbon commutator brushes or electric motors and in the production of hot-melt, dispersion and solvent adhesives for industrial applications. Research activities of VIPO a.s. are aimed at the machinery for industrial production, mainly for the tyre and carbon brush industries, at rubber chemistry, chemistry of adhesives and the research of polymers. All products of the company are outputs of its own research and development.

In the area of tyre machinery VIPO a.s. belongs to the world’s leading suppliers of bead winding and apexing lines and for the commutator carbon brush industry the company offers a unique assortment of devices starting from single-purpose machines to automatic machining and assembling lines.

In the area of chemical products VIPO a.s. has developed and manufactures a wide assortment of hot-melt, dispersion and solvent adhesives for furniture, automotive, bookbinding and tyre industries while majority of the company’s products is exported.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu