ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Južná trieda 95, 041 24 Košice
www.ztsvvuke.sk

ZTS VVÚ KOŠICE a.s. sa od r. 1976 zaoberá výskumom, vývojom, výrobou a komplexnými dodávkami strojov a zariadení v nasledovných oblastiach:
• dopravné a manipulačné systémy
- stacionárne a mobilné roboty
- dopravníkové systémy
- účelové automobily a návesy pre armádu
• zariadenia pre jadrovú energetiku
- zariadenia pre skladovanie, transport a manipuláciu s rádioaktívnymi odpadmi
- dekontaminačné a fragmentačné robotické systémy
• výrobná technika
- tvárniace stroje a linky na plošné tvárnenie
- zariadenia pre linky na výrobu papiera a lepenky
- procesná automatizácia

english

Since 1976 ZTS VVU KOSICE a.s. have been involved in the research, development, manufacture and complex supply of machinery and equipment in the following fields:
• transport and handling systems
- stationary and mobile robots
- conveying systems
- specialist vehicles – trucks and semi trailers – for the military
• equipment for nuclear power generation
- equipment for the storage, transport and handling of radioactive waste
- decontamination and fragmentation robotic systems
• manufacturing technology
- presses and forming lines for fl at forming
- equipment for paper and cardboard manufacturing lines
- process automation

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu