Galéria prezidentov

Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

THE GALLERY OF PRESIDENTS
Association of Research and Development Industrial Organizations

Ing. Ján Korec, CSc. Doc. Ing. Jozef Buday, CSc.
Ing. Ján Korec, CSc.
2000 – 2001
Doc. Ing. Jozef Buday, CSc.
2001 – doteraz

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu