Systémové väzby súčinnosti ZPVVO pri koordinácii výskumu a vývoja v SR

System relations of ZPVVO cooperation
in research and development coordination in Slovakia

systémové väzby

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu