Získané ocenenia - Awards Obtained

získané ocenenia

Cena za vedu a techniku
(cena ministra školstva SR)

Science and Technology Award
(award of the Slovak Republic Ministry of Education)

Osobnosť vedy a techniky
(The Science and Technology Personality)


 • Ing.Jozef Sáraz, VUSAPL, a.s. Nitra (2002)
 • Ing.Ladislav Komora,CSc., VUP, a.s. Prievidza (2003)
 • Ing.Vladimíra Papajová, VUTCH-Chemitex s.r.o. Žilina (2004)
 • Ing.Štefan Boháček, PhD., VUPC, a.s. Bratislava (2006)
 • prom.chemik Bohumil Kotlárik,CSc., VUKI, a.s. Bratislava (2007)
 • Ing.František Kolenič,PhD., PZ,a.s. Bratislava (2008)
 • Ing.Peter Líška, VUJE,a.s. Trnava (2009)
 • Vedecko-technický tím roka
  (The Scientific-Technological Team of the Year)

  • EVPU, a.s. Nová Dubnica (2003)
  • ZTS VVU Košice, a.s. (2004, 2008)
  • VUJE, a.s. Trnava (2005, 2007)
  • PZ, a.s. Bratislava (2006)
  • MicroStep, s.r.o. Bratislava (2009)
  získané ocenenia

  Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  (Lifelong Merits in Science and Technology)

  • Ing.Marián Dugovič VUJE, a.s. Trnava (2003)
  • Doc.Ing.Jozef Kuchta,CSc., EVPU, a.s. Nová Dubnica (2004)
  • Ing.Štefan Kačmáry, ZPVVO Bratislava (2005)
  • Ing.Leopold Duchovič, CSc VIPO, a.s. Partizánske (2006)
  • Ing.Milan Králik,CSc., VUTCH-Chemitex s.r.o. (2007)
  • RNDr.Dušan Budzák, VUCHV,a.s. Svit (2007)
  • Ing.Igor Chovan, ZPVVO Bratislava (2008)
  • Doc.Ing.Jozef Buday,CSc., EVPU,a.s. Nová Dubnica (2009)
  získané ocenenia

  Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  (The Science and Technology Personality Younger Than 35 Years)

  • Ing.Tomáš Kliment, VUJE, a.s. Trnava (2003)
  • Ing.Branislav Hatala, VUJE, a.s. Trnava (2004)
  • Ing.Rastislav Havrila, PhD., EVPU, a.s. Nová Dubnica (2005)
  • Ing.Ján Molitoris, ZTS VVU Košice, a.s. (2006)
  • Ing.Rastislav Kaštier, PhD., EVPU, a.s. Nová Dubnica (2007)
  • Ing.Martin Hraško, EVPU, a.s. Nová Dubnica (2008)
  • Ing.Branislav Zigmund, EVPU, a.s. Nová Dubnica (2009)
  získané ocenenia

  Inovatívny čin roka (cena ministra hospodárstva SR)

  Innovative Act of the Year (award of the Slovak Republic Ministry of Economy)

  Výrobková inovácia (Product innovation)

  • 2009 – VUKI, a.s. Bratislava, za silové a signálne bezhalogénové káble LOCA

  Technologická inovácia (Technological innovation)

  • 2007 – PZ, a.s. Bratislava, za technológiu zvárania výmenníkov tepla elektrónovým lúčom

  Inovácia služieb (Innovation of services)

  • 2007 – VUZ-PI, Bratislava, za databázový systém „Welder Passport Manager“
  • 2008 – VUJE, a.s., Trnava, za simulátor pre výcvik operátorov elektrárne EVO
  • 2009 – SLCP Consulting, s.r.o., Žilina, za simulačnú hru MILK RUN

  Medzinárodná kooperácia (International Cooperation)

  • 2009 – VUJE, a.s., Trnava, za projekt dlhodobej bezpečnej prevádzky JE Pakš

  Národná cena za kvalitu

  National price for quality

  • 2002 – Slovnaft VURUP, a.s., Bratislava
  • 2006 – SUTN, Bratislava
  • 2007 – SLM, n.o., Banská Bystrica

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu