Zloženie orgánov ZPVVO

Prezídium ZPVVO

doc. Ing. Jozef Buday, CSc., prezident

hosť.prof. Ing. Peter Fodrek, PhD., viceprezident

        Ing.Peter Líška ,člen                        

       Ing.Štefan Boháček,PhD ,člen                  

       Ing.Jozef Šesták,CSc ,člen                        

       Ing.Jaromír Jezný,PhD ,člen                      

       Ing.Alexander Varga,PhD ,člen

       Ing.Martin Kele ,člen

       Ing.Jozef Tóth ,člen

 

Dozorná rada

       doc.Ing. Jaromír Markovič, PhD., predseda

        Ing. Peter Duchovič, člen
        Ing. Martin Budzák, člen

Sekretariát

        Dr.h.c.,doc.Ing.Juraj Wagner,PhD, generálny sekretár

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu